Consultarea la proiectul de lege „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” (Codul feroviar)

Published on: Fri, 17/03/2017 - 20:22
Transparența în procesul decizional

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 17 MARTIE 2017 consultarea la proiectul de lege „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” (Codul feroviar)

 

 

Responsabil :Vasile Codreanu, specialist Serviciul feroviar

e-mail - vasile.codreanu@mtid.gov.md

Termen : 17 aprilie 2017